วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมแฮกไวเลส และ วิธีการใช้งานภาษาไทย

 โปรแกรมแฮกไวเลส และ วิธีการใช้งานภาษาไทย
Click the image to open in full size.

WirelessMon is a software tool that allows users to monitor the status of wireless WiFi adapter(s) and gather information about nearby wireless access points and hot spots in real time. WirelessMon can log the information it collects into a file, while also providing comprehensive graphing of signal level and real time IP and 802.11 WiFi statistics.

Verify 802.11 network configuration is correct.
Test WiFi hardware and device drivers are functioning correctly.
Check signal levels from your local WiFi network and nearby networks.
Help locate sources of interference to your network.
WirelessMon supports the MetaGeek Wi-Spy (2.4i, 2.4x and DBx) useful for finding interference from non 802.11A/B/G/N devices transmitting on the same frequencies
Scan for hot spots in your local area (wardriving)
Create signal strength maps of an area (also known as heat maps)
GPS support for logging and mapping signal strength
Mapping can be performed with or without a GPS unit
Correctly locate your wireless antenna (especially important for directional antennas).
Verify the security settings for local access points.
Measure network speed & throughput and view available data rates.
Help check Wifi network coverage and range
A feature-rich, value-for-money alternative to NetStumbler.

Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น